Ban đầu tôi không để ý lắm, cho rằng cô ta chỉ là người lạ qua đường. Thế ...

Scroll